Zomernieuwsbrief juli 2021

Zomernieuwsbrief juli 2021

Zomerse groeten FIANista’s,

De zware en ongebruikelijk hevige overstromingen die delen van ons land teisterden, maken de klimaatveranderingen duidelijk voelbaar. Het beleid moet dringend anders en daarom roepen we met de Klimaatcoalitie op om op 10 oktober mee actie te voeren.

We hebben eveneens dringend nood aan een ander, ecologisch en sociaal rechtvaardig landbouwsysteem en de toegang tot grond is daartoe een belangrijk knelpunt. Kom op zondag 22 augustus mee debatteren op het Open Boerenforum over de nood aan toegang tot landbouwgrond voor (startende) agro-ecologische boer.inn.en en de uitverkoop van publieke gronden en boerderijen in Gent.

Wie zich graag verder verdiept in de agro-ecologische landbouw is tot slot van harte welkom op het eerste vormingsweekend van de Landbouwbrigades, van vrijdagavond 17 tot zondag 19 september, schrijf je snel in !.

Dat en veel meer leest u in deze zomernieuwsbrief van FIAN Belgium.

België

Vormingsweekend Landbouwbrigades

Van vrijdagavond 17 september tot zondagavond 19 september organiseren we het allereerste vormingsweekend van de Landbouwbrigades op bioboerderij ’t Uilenbos in Moerbeke-Waas. Via inhoudelijke workshops verdiepen we ons in agro-ecologie en voedselsoevereiniteit. We krijgen een rondleiding op boerderij en steken onze handen in de aarde. En tot slot trainen we ons in de kunst van het actievoeren en in het schoffelzwaaien. Snel inschrijven is de boodschap !

Open Boerenforum : Uitverkoop publieke landbouwgronden en de nood aan Test-boerderijen

Op zondag 22 augustus 2021 organiseert Boerenforum een open debat over de nood aan toegang tot landbouwgrond voor (startende) agro-ecologische boer.inn.en en de uitverkoop van publieke gronden en boerderijen in Gent.

De Klimaatcoalitie vraagt een Belgische Green New Deal

Op 17 juni heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de 58.000 Belgische sympathisanten van de vereniging "Klimaatzaak" in het gelijk gesteld door de Belgische overheid collectief te veroordelen voor haar nalatig klimaatbeleid. Een historische overwinning voor klimaatrechtvaardigheid. Met het oog op de enorme taak die voor ons ligt, stelt de Klimaatcoalitie een honderdtal sectorale en transversale maatregelen voor tot een doeltreffend klimaatbeleid te verwezenlijken en een oproep tot actie op 10 oktober .

België zet zich in voor agro-ecologie !

Op donderdag 3 juni nodigde de Coalitie tegen de Honger minister Meryame Kitir uit voor een bezoek aan de agro-ecologische boerderij van BoerEnCompagnie in Leuven. Deze bijeenkomst was een gelegenheid om concreet de uitdagingen en troeven van agro-ecologie te bespreken en om de minister te informeren over de positionering van de Coalitie in de aanloop naar de controversiële top over voedselsystemen van de Verenigde Naties (UNFSS).

Download de standpuntennota / Download de achtergrondsnota.

Algemene Vergadering van FIAN België

De Algemene Vergadering van FIAN België vond plaats op zaterdag 5 juni in het Champ du Chaudron in Anderlecht, in aanwezigheid van het team en de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur. Een gezellig moment van uitwisseling en bezinning over het beleid en toekomstige acties.

Internationaal

Vervolg van de vervolging in de zaak SOCFIN

Florence Kroff, mensenrechtenactiviste en beleidsmedewerkster van FIAN Belgium, wordt sinds 2019 vervolgd in een door SOCFIN aangespannen SLAPP-procedure. Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) is een strategie gericht op het muilkorven van mensenrechtenverdedigers en het bevorderen van "greenwashing" bij potentiële investeerders. In het kader van de SLAPPed but not Silenced-campagne van het Business & Human Rights Center getuigt Florence Kroff van de wereldwijde gevolgen van dit soort praktijken.

Honderden organisaties mobiliseren tegen de VN-top over voedselsystemen

Rome, Brussel. 19 juli 2021. Van 25 tot 28 juli 2021 bundelen maatschappelijke organisaties en organisaties van inheemse volkeren hun krachten in een wereldwijde tegenmobilisatie om te protesteren tegen de VN-pre-top over voedselsystemen. In België wordt de tegen-mobilisatie gesteund door de Coalitie tegen de Honger (CTH) en het Agroecology in Action netwerk.

De VN-top over voedselsystemen (UNFSS)

Deze briefing is gericht tot regeringen en heeft tot doel de aandacht te vestigen op de schijnoplossingen voor de transformatie van voedselsystemen die worden gepromoot door de VN-top over voedselsystemen in september 2021. Het bevat concrete eisen die de regeringen tijdens de top moeten stellen om de meest schadelijke gevolgen te verzachten en een echte transformatie van de voedingssystemen van bedrijven te ondersteunen om de gezondheid van de mensen en de planeet te waarborgen.

Valse Beloften

False Promises (Valse Beloften) is een uitstekend rapport van een aantal Duitse donoren en ngo’s, met groepen in Tanzania, Kenia, Zambia en Mali, over de desastreuze gevolgen van de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA) voor Afrikaanse boeren. Het rapport beveelt aan dat de belangrijkste donoren AGRA dumpen en in plaats daarvan agro-ecologie financieren.

© FIAN Belgium — 2021