Novembernieuwsbrief FIAN 2021
 FIAN Belgium

Novembernieuwsbrief FIAN 2021

Herfstige groeten FIANista’s,

We beginnen deze nieuwsbrief met een warme oproep om aanstaande vrijdag 19 november (11u) mee actie te komen voeren voor het Europees Parlement voor een radicaal ander Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De oproep, de perstekst en de gemeenschappelijke platformtekst, vind je hieronder.

Ter inspiratie kan je hieronder ook een mooie terugblik vinden op het agro-ecologische boer.inn.enblok in de Klimaatmars vorige maand.

Voor wie dieper wil graven in het Europese beleid, voegen we een artikel over de Farm to Fork-strategie en over de transformatie van onze voedselsystemen toe.

Om onze eis voor een bindend VN-verdrag inzake transnationale ondernemingen en mensenrechten kracht bij te zetten, lanceerden we een video over mensenrechtenschendingen in Ivoorkust waaraan SIAT zich schuldig maakt. Ook over Socfin is een nieuw (Engelstalig) rapport, dat het lezen waard is.

Redenen genoeg om argwanend te zijn over de keuze van Publieke Ontwikkelingsbanken om de agro-industrie te financieren. Ook daarover meer hieronder.

Gebeten om met mensenrechten aan de slag te gaan? Kom dan naar het Seminarie Rechtenbenadering op 3 december.

Last but not least publiceren we het artikel van Barbara Van Dyck en Saurabh Arora over technologiepolitiek, waarin zij overtuigend aantonen dat technologie geen neutraal gegeven is, maar een politieke zaak.

Veel leesplezier!
En misschien tot vrijdag,

FIAN Belgium

De EU moet de "Farm to Fork"-strategie verdedigen

Vandaag en morgen komen belanghebbenden uit de voedings- en landbouwsector bijeen om de vooruitgang en de volgende stappen bij de uitvoering van de "Boer tot Bord (Farm to Fork)"-strategie te bespreken. Deze strategie vormt de blauwdruk voor duurzame voeding en landbouw in de Europese Unie.

Ontwikkelingsbanken hebben geen zaken in het financieren van agro-industrie

Meer dan 450 Publieke Ontwikkelingsbanken (POB’s) van over heel de wereld komen van 19 tot 20 Oktober 2021 samen in Rome voor een tweede internationale top, genaamd Finance in Common.

Cultivating Fiscal Inequality: The Socfin Report

A new report by Bread for all, Alliance Sud and the German Network for Tax Justice on the tax strategy of agribusiness corporation Socfin reveals how multinational companies can shift profits from countries where they produce commodities in Africa and Asia to tax havens like Switzerland. These strategies are highly unjust, even if they may comply with OECD rules. Tax avoidance of this nature is tantamount to extracting profits at the expense of people in the countries of production.

[VIDEO] MADE IN IMPUNITY

Terwijl in de VN Mensenrechtenraad wordt onderhandeld over een toekomstig bindend verdrag over bedrijven en mensenrechten (oktober 2021), roepen getroffen gemeenschappen en maatschappelijke organisaties de lidstaten op om actie te ondernemen om schendingen van gemeenschaps- en mensenrechten door multinationale ondernemingen over de hele wereld aan te pakken. Dit is het geval met de gemeenschappen die worden getroffen door het Belgische bedrijf SIAT en die zich verzetten tegen grootschalige rubber- en oliepalmplantages in Ghana, Nigeria en Ivoorkust. Deze korte video geeft een stem aan vertegenwoordigers van de gemeenschap in Prikro, Ivoorkust.

7e onderhandelingssessie voor een Bindend VN-verdrag inzake transnationale bedrijven en mensenrechten

Van 25 tot 19 oktober – vindt de 7e onderhandelingssessie plaats van de intergouvernementele werkgroep die werkt aan een bindend VN-verdrag inzake transnationale en andere ondernemingen en hun impact op de mensenrechten (OEIGWG). De verschillende staten onderhandelen over een derde herziene ontwerptekst. De Treaty Alliance, een breed platform van sociale bewegingen en middenveldorganisaties, waaronder FIAN, publiceerde een verklaring
ter ondersteuning van de totstandkoming van een bindend verdrag.

Boerenlandbouw is een deel van de oplossing!

Op 10 oktober waren boerenorganisaties - BoerenForum, MAP (Mouvement d’Action Paysanne), FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs), MIG (Association de producteurs de lait), ECVC (European Coordination Via Campesina) - en hun bondgenoten uit het maatschappelijk middenveld aanwezig bij de mars "Back to the Climate" om het belang van gezins- en boerenlandbouw als oplossing voor de klimaatcrisis te benadrukken. Zij vragen de politici om concrete steun voor dit landbouwmodel.

Europees Parlement neemt standpunt in ten gunste van omvorming voedselsystemen

Brussel, 20 oktober 2021 - Gisteravond heeft het Europees Parlement in Straatsburg een stap voorwaarts gezet in zijn streven om op regionaal niveau de basis te leggen voor de transformatie van voedselsystemen om deze duurzaam, gezond en eerlijk te maken, zowel binnen zijn grenzen als daarbuiten. De Farm to Fork (F2F)-strategie, die in mei vorig jaar door de Europese Commissie is gepresenteerd, is een van de belangrijkste pijlers van de Europese Green Deal.

Een ander GLB is mogelijk!

Het Europees Parlement bereidt zich voor op de stemming van de nieuwe hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarin het Europese landbouwmodel voor de komende jaren (2023-2027) zal worden bepaald. Deze nieuwe versie is echter niet in staat een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen op gebied van landbouw en klimaat, nog op sociaal en milieu vlak.

Dit is niet ons GLB!

19 november 2021 11h00 – 13h00

Dit is niet onze GLB !

@Luxemburgplein, Brussel

Op 23 november, juist na de COP26, wordt het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waarin ons landbouwmodel voor de komende vijf jaar wordt geschetst, ter stemming voorgelegd aan onze Europese parlementsleden. Het ontwerp dat momenteel op tafel ligt, is ontoereikend voor de Europese uitdagingen van de Green Deal en de Farm to Fork-strategie. Zolang we de intensieve landbouw in functie van export blijven bevorderen, blijven de kleine en middelgrote landbouwers verdwijnen en verhindert het GLB de ontwikkeling van een boerenlandbouw die de voedsel-, sociale en ecologische uitdagingen van deze tijd aankan.

Seminarie Rechtenbenadering

3 december 2021 08h45 – 17h30

Maison des Associations Internationales

Rue de Washington 40 B-1050 Elsene

>> Schrijf nu in <<

Tijdens dit boeiende seminarie kom je alles te weten over de aanpak van maatschappelijke problemen via een mensenrechtenbenadering. Wat zijn de contouren en de bijzonderheden van deze aanpak? Welke voordelen biedt het? Aan de hand van 8 sessies en uiteenlopende thema’s (zoals gender, onstabiele contexten, de dekoloniale aanpak en collectieve rechten) nodigen 15 organisaties u uit op vrijdag 3 december van 8.45 tot 17.30 uur in het Huis van de Internationale Verenigingen (Washingtonstraat 40 - 1050 Brussel). Het seminarie over de "rechtenbenadering", dat georganiseerd wordt op initiatief van Viva Salud, KIYO en Solidagro, kan rekenen op de medewerking van 11 andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld, waaronder FIAN België.

Oproep aan Europese parlementsleden: stem tegen de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat ons allen aan, consumenten en producenten, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Het hervormde GLB dat op 23 november gestemd wordt, is nefast voor de boerenlandbouw, onze voedselsoevereiniteit, het klimaat en onze biodiversiteit! Een brede coalitie voert actie op vrijdag 19 november (11u-13u, Luxemburgplein) voor een ander Europees en nationaal landbouwbeleid.

Technologie, radicale zorg en hoop op convivialiteit

Technologie, innovatie, vooruitgang,… Het lijken neutrale termen, maar niets is minder waar! In deze bijdrage stellen academici Dr. Barbara Van Dyck (politieke agro-ecologie, Coventry University) en Dr. Saurabh Arora (technologie en innovatie voor ontwikkeling, University of Sussex) een kritische technologiepolitiek voor.

© FIAN Belgium — 2021