Notes, fiches

0 | 20 | 40 | 60

Notes, fiches | 23 septembre 2021
ONU Droit à l’alimentation Monde
Notes, fiches | 22 juillet 2021
Gouvernance mondiale
Notes, fiches | 6 juillet 2020
Accès à la terre Agriculture Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Accès aux ressources Souveraineté alimentaire Belgique
Notes, fiches | 10 avril 2020
Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains Droit à l’alimentation Nutrition Modèles agricoles Souveraineté alimentaire
Notes, fiches | 11 mars 2020
Faim dans le monde Belgique
Notes, fiches | 11 mars 2020
Notes, fiches | 3 décembre 2019
Accès à la terre Agriculture Modèles agricoles Belgique
Notes, fiches | 20 juin 2019
Notes, fiches | 11 avril 2019
Agriculture Agroécologie Environnement Belgique
Beet the system : Artikel 2

Klimaat : boerenlandbouw of industriële landbouw ? We hebben geen keus meer !

De Confédération Paysanne, een Franse vakbond voor boerenlandbouw en zij die er werkzaam in zijn

Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De manier waarop we voedsel consumeren en produceren dragen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwrichting. De landbouw is zelf verantwoordelijk voor 17% [1] van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd. In Frankrijk kwam in 2011 20,6% van de uitstoot van BKG van de landbouw, die daarmee op de tweede plaats komt, na transport [2]. Tussen 44% en 57% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van het wereldwijde voedselsysteem. De VN-conferenties over klimaatverandering (COP) volgen elkaar op zonder dat er bindende overeenkomsten worden gesloten voor de staten. Tegelijkertijd komen er steeds meer "schijnoplossingen" bij. In de tussentijd hebben wij, landbouwers wereldwijd, last van het ontregelde klimaat : droogte, overstromingen en andere rampen, verlies van biodiversiteit, gezondheidsproblemen, landbouwexpertise en -praktijken die verloren gaan, volkeren die ontheemd geraken, enz. De Confédération Paysanne stelt dat de boerenlandbouw een antwoord biedt op de klimaatverandering, omdat ze respect heeft voor de natuur en de landbouwers die er dagelijks mee werken.

Désolé, cet article n’existe pas en français. Langue d’origine : nl
Notes, fiches | 14 janvier 2019
Agriculture Agroécologie Modèles agricoles Autriche Belgique
Notes, fiches | 10 juin 2018
Agroécologie Environnement Belgique Europese unie Monde

0 | 20 | 40 | 60