Newsletter Oktober : Het overwinnen van de voedselcrisis
 FIAN Belgium

Newsletter Oktober : Het overwinnen van de voedselcrisis

Het overwinnen van de voedselcrisis

Het nieuwste nummer van het Observatorium voor het recht op voedzaam voedsel staat online ! Terwijl de wereld nog steeds gevangen zit in een multidimensionale voedselcrisis, maakt deze jubileumuitgave in tien artikels de balans op van het afgelopen decennium. Er worden tien cruciale problemen van deze nog steeds voortdurende crisis geïllustreerd : Van klimaatverandering tot onrechtvaardige mondiale handelssystemen, megafusies in de agro-industrie, de rol van vrouwen in de transformatie van voedselsystemen en het recht op voedsel in noodsituaties.

Meer info

ACT NOW !

Als burgers kunnen we niet vanop de zijlijn staan wachten tot de oplossingen van bovenaf komen. Meer dan ooit moeten we in actie komen, de straten overspoelen en tonen dat een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid een prioriteit is. Zonder mobilisatie, zonder druk van onderuit, zal de broodnodige verandering uitblijven. Daarom lanceren wij deze oproep : ACT NOW ! Een oproep die zich richt op onze politici en appel doet op alle burgers om aan te sluiten. We hebben na Parijs de belofte gedaan dat de klimaatbeweging niet te stoppen was, laten we onze volharding tonen en massaal de straten innemen van 17 tot 19 november !
Meer info

Landroof in het buitenland is een mensenrechtenkwestie voor de EU

Op 11 oktober werd de studie "Land grabbing and human rights : the involvement of European corporate and financial entities in land grabbing outside the European Union" gepresenteerd aan de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement. Op basis van de bevindingen van het onderzoek identificeerde Philip Seufert een reeks maatregelen die de EU zou moeten nemen om landroof te bestrijden en proactief bij te dragen tot de universele verwezenlijking van de mensenrechten.
De korte versie van de studie is hier beschikbaar

Stop het misbruik van transnationale ondernemingen

De derde zitting van de onderhandelingen over een bindend verdrag inzake transnationale ondernemingen op het gebied van mensenrechten zal van 23 tot en met 27 oktober 2017 plaatsvinden in Genève. Dit bindende verdrag zou een belangrijke stap voorwaarts kunnen betekenen in de strijd tegen schendingen van de mensenrechten door bedrijven en de vaak daarmee gepaard gaande straffeloosheid. Het is hoog tijd om een eind te maken aan de straffeloosheid van bedrijven en ervoor te zorgen dat de mensenrechten primeren !

Meer info

Een nieuwe stap voorwaarts !

La Via Campesina, FIAN International, CETIM en hun partners kondigen met veel genoegen aan dat de VN-mensenrechtenraad met een grote meerderheid een nieuwe resolutie over de rechten van boeren heeft aangenomen. Zij geeft een nieuw mandaat aan de intergouvernementele werkgroep en laat zo toe om de verklaring over de rechten van boeren en andere mensen die op het platteland werkzaam zijn, af te werken zodat de verklaring in 2018 door de VN-lidstaten kan worden aangenomen. Na enkele jaren hard werken is dit een belangrijke overwinning voor de verdediging van de rechten op het platteland.

Meer info

© FIAN Belgium — 2017