Maart : stop de betonnering van landbouwgrond
 FIAN Belgium

Maart : stop de betonnering van landbouwgrond

De Internationale dag van de boerenstrijd is een gelegenheid om samen met boeren van over de hele wereld op te komen voor hun rechten (het recht op land, het recht op zaden of het recht op een waardig inkomen) en de alternatieven voor het agro-industriële landbouwmodel te versterken.

Dit jaar zal er actie gevoerd worden over een periode van verschillende dagen van 14 tot 17 april.
Op 15 april organiseren we samen met RESAP een feestelijke actiedag voor het behoud van onze landbouwgrond.

Neem deel en breng je vrienden mee !

100% Duurzame Palmolie : Een Mythe

FIAN Belgium en 6 andere NGOs publiceren samen een nieuw rapport : "100% Duurzame Palmolie : Een Mythe - De beperkingen van de vrijwillige initiatieven : de RSPO en de Belgische Alliantie voor duurzame palmolie (BASP) doorgelicht"

100% Duurzame Palmolie : Een Mythe

Deze brochure die gepubliceerd werd door FIAN en 6 andere NGO’s verschaft meer inzicht in de milieu- en sociale impact van de (over)consumptie van palmolie in België en Europa. Ze toont de beperkingen aan van de vrijwillige privé initiatieven die een "duurzame" palmolie beogen zoals de RSPO en de Belgische Alliantie voor duurzame palmolie (BASP).

Boerenforum 5

Op zaterdag 7 april organiseert het Boerenforum in de Tiendeschuur in het Abdij van het Park te Heverlee (Leuven) hun vijfde boerenforum waarin de alternatieve boerenlandbouw en de boerencultuur centraal staan.

Op het programma :
gastspreker Jan Douwe van der Ploeg over new peasantries en andere gastboeren- en boerinnen. Tijdens de middag kan je deelnemen aan verschillende workshops, een tochtje maken op de huifkar of je laten rondleiden langs de parkvijver. Je kan ook nog genieten van eerlijk eten van Local Social.

Dankzij verschillende internationale sprekers krijgt het hele gebeuren een internationaal tintje. Logisch, want het Boerenforum viert ook hun toetreding tot het internationaal boer(inn)ennetwerk van La Via Campesina.

Kom zeker een kijkje nemen.

Internationale dag van de boerenstrijd

Dit jaar organiseren het Réseau de Soutien à l’ Agriculture Paysanne (RéSAP) en de beweging "pays vert et collines" een feestelijke, gezellige en strijdvaardige actie op landbouwgrond die enkele jaren geleden onnodig onder het beton verdween voor de bouw van een industriepark dat vandaag nog steeds niet in gebruik is.

Quinoa planten op de grond van het leegstaand industriepark - concert - eerlijk lokaal buffet - workshops - ontmoeting tussen verschillende collectieven die strijden tegen de verharding van landbouwgrond - expo van foto’s en aquarellen.

Laten we de boeren- en familiale landbouw verdedigen en onze landbouwgrond behouden !

Lente editie 2018

Het FIAN Thema van deze editie is een verslag van Manuel Eggen’s getuigenis tijdens het proces tegen Franse journalisten en NGO’ s omwille van een aanklacht wegens smaad van de SOCFIN/Bolloré groep.
Veel leesplezier !

Save the date !

Blokkeer de datum van 21 april voor de Algemene Vergadering van FIAN België.
Dit is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, de balans op te maken van vorig jaar en natuurlijk om onze overwinningen te vieren die we behaalden met de verschillende strijden die we voeren voor het recht op voedsel en .
Als u (nog) geen lid bent van FIAN België, kan u heel eenvoudig lid worden door het formulier in te vullen. Nadien hoeft u enkel nog uw lidgeld van 15€/jaar te storten of een domiciliëring in te stellen van 1,25€/maand.
We kijken er naar uit om u op 21 april te zien !!

Memorandum Voedsel Anders

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen roept Voedsel Anders steden en gemeenten op om bij te dragen tot een duurzamer voedselsysteem. Voedsel Anders schuift drie actiepunten naar voor waarvan de gemeenten dringend werk moeten maken :

1) Een agro-ecologische voedselstrategie te ontwikkelen

2) te kiezen voor agro-ecologische catering in de gemeente

3) Publieke gronden in te zetten voor agro-ecologische lokale voedselproductie

© FIAN Belgium — 2018