Druk op onze landbouwgrond : tijd voor actie !
 FIAN Belgium

Druk op onze landbouwgrond : tijd voor actie !

Terwijl we een studie publiceren over de situatie van onze Belgische landbouwgronden, die tot een duidelijke conclusie komt : landbouwgrond blijft verdwijnen, nodigen we u uit om mee actie te voeren tijdens de internationale dag van Boerenstrijd. Op 15 april planten we aardappelen op land dat bedreigd wordt door de bouw van een industrieterrein. Nadien zetten we de dag op een feestelijke manier verder met een eerlijke lunch afkomstig van de boerenlandbouw, debatten, workshops en een concert.
Laten we de boerenlandbouw verdedigen en onze landbouwgrond behouden !
Hopelijk tot zondag !

Druk op onze landbouwgronden

FIAN Belgium publiceert een uitgebreide studie over de huidige situatie van de Belgische landbouwgrond. Deze gronden gaan verloren onder meer door verstedelijking en industriele activiteiten. De studie die deze tendens verder bestudeert wil de aandacht vestigen op de behoefte aan objectieve informatie over de actuele situatie en het gebrek aan middelen en instrumenten om landbouwgrond te beschermen, wat een tekort aan politieke wil verraadt.

Het jaarverslag van FIAN Belgium voor 2017

Het jaarverslag van FIAN staat online. Neem zeker een kijkje om meer te weten te komen over het werk van FIAN tijdens het afgelopen jaar, vol met interessante activiteiten en acties.

Mobilisatie voor het behoud van landbouwgrond : 15 april in Brugelette

Ter gelegenheid van de internationale dag van boerenstrijd ondernemen meer dan dertig organisaties - burgerbewegingen, landbouworganisaties, NGO’s, milieuverenigingen en activisten - actie voor de bescherming van bedreigde landbouwgrond. Afspraak voor een feestelijke, gezellige en strijdvaardige actie, met op het programma : eerlijk ontbijt, gemeenschappelijk planten van patatten en quinoa, boerenbuffet, meeting, workshops en debatten, concert, ...

Proteststem tegen landroof door Socfin in Sierra Leone

Op 7 maart 2018 vond in Sierra Leone de eerste ronde van lokale, nationale en presidentsverkiezingen plaats. Een onafhankelijke kandidaat, Shiaka Musa Sama, die opkomt voor de rechten van lokale gemeenschappen die getroffen worden door de activiteiten van de agro-industriële groep SOCFIN in het Chiefdom van Malen, werd verkozen in het nationale parlement. Dit is een duidelijk signaal van de lokale gemeenschappen die oproepen tot dialoog en een onafhankelijk onderzoek om een vreedzame oplossing voor het landconflict te vinden.

Gaat de verklaring voor de rechten van boeren en boerinnen zijn laatste fase in ?

De vijfde sessie van de intergouvernementele werkgroep die werkt aan een verklaring voor de rechten van boeren en boerinnen vindt plaats van 9 tot en met 13 april 2018 in Genève. Naar verwachting zal de werkgroep, onder leiding van Bolivië, de onderhandelingen afronden en de definitieve tekst ter goedkeuring voorleggen aan de VN-lidstaten. Aangezien België zijn stemrecht dit jaar opnieuw zal kunnen uitoefenen (einde mandaat 2018), is het essentieel dat België de verklaring steunt en druk uitoefent op Europa om achter de verklaring te staan.

© FIAN Belgium — 2018