December : Beet the system !
 FIAN Belgium

December : Beet the system !

Hij is klaar ! Na maandenlang ontwerpen, bewerken en proeflezen staat de geheel nieuwe Beet the System ! online. Beet the System is het nieuwe magazine dat strijdt voor voedselsoevereiniteit, gecoördineerd door FIAN Belgium. Dit magazine is een verderzetting van het voormalige FIAN Echo Hors Série. Het thema van deze eerste editie :"Lokaal actie ondernemen voor onze voeding : hoe beheren we onze alternatieve voedselsystemen ?"

Geniet ervan !

En als bonus een geweldig Beet the system spel : vermijd arbeiders en GGO’s van Monsanto en red bietenbaby’s !

Nationaal Actieplan "Ondernemingen en Mensenrechten"

De federale regering zou normaal op 12 december het Nationaal Actieplan (NAP) "Ondernemingen en Mensenrechten" presenteren. De presentatie werd echter uitgesteld omwille van de weersomstandigheden.

Belgische vakbonden en ngo’s, waaronder FIAN, analyseerden het nationaal actieplan en schreven een persbericht. De coalitie concludeerde dat ambitieuzere maatregelen noodzakelijk zijn, vooral wat betreft zorgplicht voor bedrijven en toegang tot rechtsmiddelen voor getroffen gemeenschappen en individuen.

De organisatie roepen België op om een actieve rol te spelen in het onderhandelingsproces binnen de VN-mensenrechtenraad voor een bindend verdrag inzake bedrijven en mensenrechten dat complementair moet zijn aan de bestaande vrijwillige richtlijnen.

Meer dan duizend Belgen komen in actie voor klimaatverandering na afloop van de top in Bonn

In het weekend van 18 en 19 november hebben meer dan 1000 Belgen actie gevoerd voor een Belgisch Klimaat- en Energieplan. 1100 mensen demonstreerden per fiets over heel België (Brussel, Namen, Antwerpen, Gent, Gent, Aalst en Leuven). Er vonden ook nog een tiental andere acties plaats, zoals een postercampagne in Brussel en een enorm spandoek dat aan de triomfboog van het jubelpark werd gehangen. De acties werden georganiseerd in het kader van de oproep #Belgiëactnow die uitging van meer dan 40 Belgische organisaties en burgerbewegingen.

Eerste nummer online !

We zijn erg blij met de publicatie van het eerste nummer van ons nieuwe magazine Beet the System !
Dit magazine, dat een verderzetting is van het voormalige FIAN Echo Hors Série, is bedoeld om ruimte te bieden aan de vele stemmen die actief zijn in de beweging voor voedselsoevereiniteit : fianista’ s, boer.inn.en, experten, activisten, enz. Beet the system ! wil mee uitwisselingen, discussies en ontmoetingen tussen verschillende actoren die zich inzetten voor alternatieve voedselsystemen stimuleren en versterken.

Een lokale voedselstrategie en zijn korte keten

Voor het eerste nummer van ons vernieuwde magazine Beet the system schreef Wim Merckx medewerker van boerenforum een kritische analyse van de lokale voedselstrategieën in Vlaanderen.

Zijn conlusie : « Voor de korte keten werd er op Vlaams niveau wel een plan gemaakt, maar dit werd niet concreet uitgevoerd of financieel mogelijk gemaakt. Nadien ontvingen alle Vlaamse ministers een belangrijke adviesnota over lokale voedselstrategieën. Deze adviesnota besprak wel fundamentele uitdagingen zoals toegang tot grond en regionale samenwerking, maar bracht opnieuw geen concrete verandering. Het lijkt erop dat de alternatieve niches wel sympathie oogsten maar daarnaast vooral een niche horen te blijven : op een hoger bestuursniveau blijven handels- en investeringsakkoorden een aanval op de lokale en familiale boerenbedrijven. »

Land is een mensenrecht

FIAN International presenteert een nieuw rapport, getiteld "The human right to land" of land, een mensenrecht. FIAN stelt in dit rapport voor om het recht op land te erkennen als het recht van ieder mens op effectieve toegang, gebruik en controle - individueel of in gemeenschap - over land en de daarmee samenhangende natuurlijke hulpbronnen om zichzelf te voeden en te huisvesten, en om de eigen cultuur te beleven en te ontwikkelen. Op grond van het feit dat alle mensen voor hun voortbestaan direct of indirect afhankelijk zijn van land en andere natuurlijke hulpbronnen, hebben de staten de plicht om de erkenning, eerbiediging, bescherming en verwezenlijking van dit recht te promoten.
FIAN zal blijven pleiten voor de erkenning van land als mensenrecht, terwijl ze sociale bewegingen van kleinschalige voedselproducenten en inheemse bevolkingsgroepen zal blijven ondersteunen.

© FIAN Belgium — 2017