December 2020 - een strijdlustig einde van het jaar !
 FIAN Belgium

December 2020 - een strijdlustig einde van het jaar !

Beste lezer,

We eindigen het jaar met een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en verwezenlijkingen van de voorbije weken.

  • Daarnaast heeft FIAN Belgium samen met meer dan 30 Belgische vakbonden, ngo’s en mensenrechtenorganisaties een gezamenlijk memorandum rond een Belgische zorgplichtwet voor bedrijven gepubliceerd. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan de straffeloosheid van transnationale bedrijven !
  • Helaas was het op de eerste wereldtop van publieke ontwikkelingsbanken weer "business as usual" en wordt de lokale bevolking in Sierra Leona ondertussen nog steeds het zwijgen opgelegd in haar strijd tegen de landroof door SOCFIN, maar ze zetten hun strijd onverminderd voort !

FIAN Belgium wenst jullie fijne en solidaire feestdagen. Blijf thuis, maar niet stil ! Volg zeker onze sociale media voor nieuwe updates en tot volgend jaar !

Het is "business as usual" op de eerste samenkomst van publieke ontwikkelingsbanken

Op 12 november 2020 hebben de 450 publieke ontwikkelingsbanken hun eerste wereldtop gehouden met het oog op het aanemen van een gemeenschappelijke verklaring. Ondanks het feit dat wereldwijd honderden organisaties uit het maatschappelijk middenveld de banken hebben opgeroepen om het roer om te gooien, is deze oproep nagenoeg in de wind geslaan. FIAN Belgium en Entraide et Fraternité blijven kritisch tegenover de toenemende financialisering van de ontwikkelingssamenwerking, stellen hun praktijken aan de kaak en dringen aan op een betere regulering van ontwikkelingsbanken die de verwezenlijking van de mensenrechten moet garanderen.

De krijtlijnen van een Belgische zorgplichtwet

Samen met een Belgische coalitie van meer dan 30 organisaties, ngo’s en de 3 Belgische vakbonden lanceerden we een gezamenlijk memorandum rond een Belgische zorgplichtwet. Het memorandum vat samen waarom zorgplicht nodig is, en aan welke voorwaarden een toekomstige wet moet voldoen om daadwerkelijk een verschil te maken.

Genoeg is genoeg : boerenbeweging voert actie tegen Europees beleid

Vandaag plaatsten de Belgische boerenbeweging en hun bondgenoten op het schumanplein meer dan 200 lege laarzen van de boeren die door toedoen van het Europees beleid zijn verdwenen. Ze hekelen het EU-Mercosur handelsakkoord en het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die de duurzame landbouw benadelen en in strijd zijn met de Europese klimaatambitie.

Zwijgzaam lijden in Sierra Leone

Het Chiefdom Malen, in het Zuiden van Sierra Leone, beschikte over een gediversifieerd ecosysteem. Dorpsbewoners konden in hun levensonderhoud voorzien door landbouw, jagen en verzamelen. Tot SOCFIN in 2011 op het toneel verscheen. Ze ondertekenden met de overheid van Sierra Leone een pachtovereenkomst die hen toegang verschaf tot het land voor de ontwikkeling van palmolieplantages.

© FIAN Belgium — 2020