Over FIAN

« FIAN doet veel meer dan de honger bestrijden. In staat zijn om zichzelf te voeden is een mensenrecht »

Olivier de Schutter, voormalig Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel bij de VN

FIAN International (voorheen Foodfirst Information and Action Network) is een internationale organisatie die zich inzet voor de realisatie van het recht op voldoende en voedzaam voedsel voor iedereen. Haar taak is altijd al gericht geweest op de ondersteuning van mensen die strijden tegen oneerlijke en onderdrukkende praktijken die hen beletten zichzelf, maar ook hun gezinnen te voeden.

FIAN werd opgericht in 1986 te Heidelberg (Duitsland) door de vertegenwoordigers van 11 landen. Vandaag heeft de organisatie nationale afdelingen en leden in meer dan 50 landen. FIAN is een non-profitorganisatie, die losstaat van enige overheid, politieke ideologie of religie. FIAN International en haar leden beschikken sinds 1989 over een raadgevende status bij de Verenigde Naties.

FIAN Belgium was een van de eerste nationale afdelingen van FIAN International, en werd eveneens opgericht in 1986 door een tiental vrijwilligers. FIAN Belgium ondersteunt de strijd voor het recht op voedsel zowel op internationaal niveau, in samenwerking met de andere afdelingen van FIAN, als hier in België, waar ze samenwerkt met boerenbewegingen, armoedeorganisaties en alle sociale bewegingen die opkomen voor een transitie naar duurzame voedselsystemen die het recht op voedsel eerbiedigen.