Veröffentlichungen

Neue Veröffentlichungen

Kämpfe unterstützt von FIAN | 6. Januar 2022
Landwirtschaft Recht auf Nahrung Umwelt Souveraineté alimentaire agro-ecologie
Mediathek | 24. Dezember 2021
Studium, berichte | 15. Dezember 2021
Monde
Accaparement de terres | 12. Dezember 2021
Landzugang Transnationale Unternehmen Casework Congo (République démocratique du) Sierra Leone
Accaparement de terres | 12. Dezember 2021
Landzugang Transnationale Unternehmen Casework Congo (République démocratique du)
Accaparement de terres | 12. Dezember 2021
Landzugang Transnationale Unternehmen Casework Sierra Leone
Agrarökologie Landwirtschaftsmodelle Belgien Europa
Mediathek | 26. Oktober 2021
Rechte der Ureinwohner Casework Transnationales et droits humains
logo article
Business & Human Rights

[VIDEO] MADE IN IMPUNITY

Belgische Rubber uit Ivoorkust

Terwijl in de VN Mensenrechtenraad wordt onderhandeld over een toekomstig bindend verdrag over bedrijven en mensenrechten (oktober 2021), roepen getroffen gemeenschappen en maatschappelijke organisaties de lidstaten op om actie te ondernemen om schendingen van gemeenschaps- en mensenrechten door multinationale ondernemingen over de hele wereld aan te pakken. Dit is het geval met de gemeenschappen die worden getroffen door het Belgische bedrijf SIAT en die zich verzetten tegen grootschalige rubber- en oliepalmplantages in Ghana, Nigeria en Ivoorkust. Deze korte video geeft een stem aan vertegenwoordigers van de gemeenschap in Prikro, Ivoorkust.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
Mediathek | 26. Oktober 2021
Rechte der Ureinwohner Casework Transnationales et droits humains
logo article
Entreprises et Droits humains

[VIDEO] MADE IN IMPUNITY

Caoutchouc belge de Côte d’Ivoire

Alors qu’un futur Traité contraignant sur les entreprises et les droits humains est en négociation au Conseil des droits de l’homme (octobre 2021), des communautés affectées et les organisations de la société civile appellent les États à y participer et à agir face aux violations des droits des communautés par des multinationales de par le monde. C’est le cas des communautés affectées par l’entreprise belge SIAT, qui s’opposent aux plantations à large échelle d’hévéa et de palmiers à huile au Ghana, au Nigeria et en Côte d’Ivoire. Cette courte vidéo donne la parole aux représentants des communautés de Prikro, en Côte d’Ivoire

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: fr Andere Übersetzungen: nl
Stellungdokumenten | 14. Oktober 2021
Rechte der Landwirte Agrarökologie Europa
logo article
Europa

De EU moet de "Farm to Fork"-strategie verdedigen

Gemeenschappelijke verklaring van de organisaties van het maatschappelijk middenveld

Vandaag en morgen komen belanghebbenden uit de voedings- en landbouwsector bijeen om de vooruitgang en de volgende stappen bij de uitvoering van de "Boer tot Bord (Farm to Fork)"-strategie te bespreken. Deze strategie vormt de blauwdruk voor duurzame voeding en landbouw in de Europese Unie.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.