Veröffentlichungen

Neue Veröffentlichungen

Stellungdokumenten | 3. März 2021
Betrachtungsweise der Menschenrechte UNO Ernährung Monde
logo article
Standpuntbepaling van FIAN België

De goedgekeurde Voedingsrichtsnoeren

Een stap voorwaarts en een gemiste kans

De Vrijwillige Richtsnoeren voor Voedselsystemen en Voeding werden op 10 februari goedgekeurd  [1], waarmee een proces werd afgesloten dat in 2016 door het Comité voor de Wereldvoedselzekerheid (CFS) was gestart, als onderdeel van de uitvoering van het Mondiaal Strategisch Kader (GSF) voor Voedselzekerheid en Voeding  [2]. Deze richtsnoeren zijn het resultaat van drie onderhandelingsrondes, die plaatsvonden tussen september 2020 en januari 2021.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
Stellungdokumenten | 22. Februar 2021
Betrachtungsweise der Menschenrechte UNO Ernährung Monde
logo article
Note de positionnement de FIAN Belgium

Les Directives Nutrition adoptées

Un pas avant et une occasion manquée

Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition ont été adoptées le 10 février dernier [1], clôturant un processus entamé en 2016 par le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) dans le cadre de la mise en oeuvre du Cadre Stratégique Mondial (CSM) pour la sécurité alimentaire et la nutrition [2]. Ces directives sont le fruit de trois rondes de négociations, qui ont eu lieu entre septembre 2020 et janvier 2021.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: fr Andere Übersetzungen: nl
Studium, berichte | 4. Februar 2021
Landzugang Zugang zu Ressourcen Transnationales et droits humains
Studium, berichte | 28. Januar 2021
Landzugang Außerterritoriale Verpflichtungen Transnationale Unternehmen Politikkohärenz Casework Belgien Congo (République démocratique du)
Studium, berichte | 28. Januar 2021
Landzugang Außerterritoriale Verpflichtungen Transnationale Unternehmen Politikkohärenz Casework Belgien Congo (République démocratique du)
Studium, berichte | 8. Januar 2021
Landzugang Agrarreform Zugang zu Ressourcen Agrarökologie Europa
Studium, berichte | 11. Dezember 2020
Studium, berichte | 10. Dezember 2020
Stellungdokumenten | 10. Dezember 2020
Außerterritoriale Verpflichtungen Transnationales et droits humains
Stellungdokumenten | 10. Dezember 2020
Außerterritoriale Verpflichtungen Transnationales et droits humains