België

Persmededelingen | 24 februari 2020
Landbouw-brandstoffen Rechten van de boeren Benadering van de mensenrechten VN Transnationale bedrijven Recht op voedsel in België België
Standpuntnota’s | 19 februari 2020
Toegang tot de grond Landbouw Landbouwmodellen België
Persmededelingen | 5 december 2019
Transnationale bedrijven Casework Défenseurs des droits humains Bedrijven en mensenrechten België Sierra Leone
Agenda - evenementen | 16 oktober 2019
Landbouw-brandstoffen België
Persmededelingen | 14 oktober 2019
Toegang tot de grond België

Route de contournement à Perwez: vingt organisations demandent au Ministre Henry l’annulation du chantier

FIAN est signataire et coordinateur de la lettre ouverte au Ministre

Plus de 20 organisations – syndicats paysans, ONG, associations environnementalistes et collectifs citoyens – interpellent via une lettre ouverte le Ministre wallon de l’Energie, du Climat, des Infrastructures et de la Mobilité, Philippe Henry, à propos de la route de contournement à Perwez et demandent un moratoire sur tous les travaux d’artificialisation menaçant les terres agricoles en Wallonie.

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Persmededelingen | 22 juli 2019
Extraterritoriale verplichtingen Casework Défenseurs des droits humains Bedrijven en mensenrechten België Congo (République démocratique du)
Persmededelingen | 24 juni 2019
Bedrijven en mensenrechten België Sierra Leone
Persmededelingen | 28 mei 2019
Toegang tot de grond Casework Bedrijven en mensenrechten België Frankrijk Sierra Leone
Mediatheek | 11 mei 2019
PAC Beleidscoherentie België
logo article
Conférence

Quelle trajectoire pour l’agriculture en Wallonie?

Festival des plantes comestibles 2019 au "Jardins d’Arthey"

Extraits vidéos de la conférence "Quelle trajectoire pour l’agriculture en Wallonie" du 28 avril 2019 au Festival des plantes comestibles 2019 au "Jardins d’Arthey", où les représentant.e.s des 6 partis principaux en Wallonie ont pu parler de leur bilan et programme concernant la politique agricole.

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Persmededelingen | 29 april 2019
Toegang tot de grond Landbouw-ecologie Milieu België
logo article

Bail à ferme : un nécessaire sursaut parlementaire

[Actualisation]: La réforme a été adoptée par le Parlement Wallon le 2 mai 2019

Le projet de décret sur le bail à ferme, tel que proposé demain au vote au Parlement wallon, n’aura que très peu d’impact positif sur l’environnement. Face à la dégradation de notre milieu de vie, notamment en milieu agricole, les décideurs ont pourtant la responsabilité de saisir toute opportunité de le préserver. Un amendement au texte peut changer la donne !

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Standpuntnota’s | 29 april 2019
Toegang tot de grond België
Recht op voedsel Landbouw-ecologie Milieu België
Mededelingen, fiches | 11 april 2019
Landbouw Landbouw-ecologie Milieu België
Beet the system: Artikel 2

Klimaat: boerenlandbouw of industriële landbouw? We hebben geen keus meer!

De Confédération Paysanne, een Franse vakbond voor boerenlandbouw en zij die er werkzaam in zijn

Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De manier waarop we voedsel consumeren en produceren dragen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwrichting. De landbouw is zelf verantwoordelijk voor 17% [1] van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd. In Frankrijk kwam in 2011 20,6% van de uitstoot van BKG van de landbouw, die daarmee op de tweede plaats komt, na transport [2]. Tussen 44% en 57% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van het wereldwijde voedselsysteem. De VN-conferenties over klimaatverandering (COP) volgen elkaar op zonder dat er bindende overeenkomsten worden gesloten voor de staten. Tegelijkertijd komen er steeds meer "schijnoplossingen" bij. In de tussentijd hebben wij, landbouwers wereldwijd, last van het ontregelde klimaat: droogte, overstromingen en andere rampen, verlies van biodiversiteit, gezondheidsproblemen, landbouwexpertise en -praktijken die verloren gaan, volkeren die ontheemd geraken, enz. De Confédération Paysanne stelt dat de boerenlandbouw een antwoord biedt op de klimaatverandering, omdat ze respect heeft voor de natuur en de landbouwers die er dagelijks mee werken.

News | 8 april 2019
Rechten van de boeren VN België
Persmededelingen | 3 april 2019
Toegang tot de grond Casework Bedrijven en mensenrechten België Sierra Leone
Persmededelingen | 23 januari 2019
Toegang tot de grond Casework België
Mededelingen, fiches | 21 januari 2019
Landbouw-brandstoffen België
logo article
Briefing : Evaluation de la politique belge d’incorporation d’agrocarburants

A côté de l’huile de palme, de plus en plus d’huile de soja dans nos moteurs

Bruxelles, 21 janvier 2019 - FIAN publie ce briefing sur l’évaluation de la politique belge d’incorporation d’agrocarburants avec IEW, le CNCD-11.11.11, (...)
Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr