Belgien

Landzugang Casework Entreprises et droits humains Belgien Ghana Europa
Studium, berichte | 15. Juni 2022
Recht auf Nahrung Accès à une alimentation de qualité Belgien
Kalender - Ereignisse | 10. Juni 2022
Landzugang Entreprises et droits humains Belgien Ghana
Studium, berichte | 8. Juni 2022
Landwirtschaft rnährungssouveränität und Agrarökologie Recht auf Nahrung Belgien
Kalender - Ereignisse | 8. Juni 2022
Casework Entreprises et droits humains Belgien
Studium, berichte | 8. Juni 2022
Agrartreibstoffe rnährungssouveränität und Agrarökologie Belgien
logo article
Publicatie

Rapport: Evaluatie van het Belgische biobrandstoffenbeleid

Gesubsidieerd beleid verhoogt uitstoot broeikasgassen en bedreigt mensenrechten

De afgelopen jaren is het verbruik van biobrandstoffen uit voedselgewassen sterk toegenomen in België. Dat blijkt uit een gedetailleerd rapport (maart 2022) over het gebruik van biobrandstoffen, gepubliceerd door een coalitie van ngo’s.

Biobrandstoffen uit voedsel, die bijgemengd worden bij de diesel of benzine die je tankt, hebben desastreuze gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid, voor het klimaat en de biodiversiteit, en voor de mensenrechten in het Globale Zuiden. Ook niet onbelangrijk vandaag: dit kwalijke biobrandstoffenbeleid leidt tot een meerkost aan de pomp. De ngo’s roepen de federale regering op om de publieke steun voor dit type van biobrandstoffen versneld uit te faseren.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
Kalender - Ereignisse | 8. Juni 2022
rnährungssouveränität und Agrarökologie Belgien
Mediathek | 1. Juni 2022
rnährungssouveränität und Agrarökologie Accès à une alimentation de qualité Belgien Union européenne
Pressemitteilungen | 18. Mai 2022
Recht auf Nahrung Casework Belgien Monde
logo article
Opiniestuk

Werk aan de winkel voor de Belgische Ontwikkelingsbank (BIO)

11.11.11 en Coalitie Tegen de Honger hebben vragen bij werking en filosofie van BIO

Gepubliceerd op 17 mei door Mo* - België wil via “ontwikkelingssamenwerking”* de strijd tegen voedselonzekerheid en de klimaatcrisis aangaan. Dat doet ze onder meer via de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkeling (BIO). 11.11.11 en de Coalitie Tegen de Honger hebben echter vragen bij de werking en de filosofie van BIO. ‘We vragen een democratisch debat over BIO zodat het de mensenrechten respecteert en in samenhang met de rest van de Belgische “ontwikkelingssamenwerkingsactoren” handelt.’

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
Pressemitteilungen | 13. Mai 2022
Recht auf Nahrung Casework Belgien Monde
logo article
Carte Blanche

Pour une réforme de l’institution financière belge de développement (BIO).

Une nouvelle étude pointe de sérieux manques de vigilance en matière de droits humains

Publiée le 12/05/2022 dans Le Vif - L’express - Parmi ses outils, la coopération au développement belge peut compter sur BIO, une institution financière publique de développement dont l’ambition est “de soutenir la croissance dans les pays du Sud tout en contribuant aux Objectifs de développement durable”. Une nouvelle étude commanditée par le CNCD-11.11.11, son homologue flamand 11.11.11 et la Coalition contre la faim vient de paraître en vue d’analyser l’impact de BIO dans le domaine de la lutte contre l’insécurité alimentaire et le réchauffement climatique. Conclusion : BIO échoue à remplir sa mission d’appui au développement et spécule sur l’avenir des populations du Sud.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: fr Andere Übersetzungen: nl
Factsheets | 12. Mai 2022
Landzugang Entreprises et droits humains Belgien Monde
logo article
Beleidsnota

BIO als actor van ontwikkelingssamenwerking

Ernstige leemten in zorgplicht

Tien jaar na de studie van de Vlaamse koepel 11.11.11 "Ondernemen tegen armoede?" over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), publiceren 11.11.11/CNCD en de Coalitie tegen de Honger een nieuwe studie. Deze studie maakt de balans op van de hervormingen die binnen deze financiële instelling werden doorgevoerd en evalueert de impact ervan op het vlak van klimaat en landbouw. Enkele maanden voor de vernieuwing van het beheerscontract willen we via deze studie en de begeleidende beleidsnota’s het debat (her)openen.

Lees hier de samenvatting van het nieuwe rapport (in het Engels)

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
Factsheets | 10. Mai 2022
Landzugang Entreprises et droits humains Belgien Monde
logo article
Plaidoyer

Dossier politique : BIO en tant qu’acteur de la coopération au développement

De sérieuses lacunes en matière de devoir de diligence

Dix ans après l’étude de la coupole flamande 11.11.11 « Doing business with poverty» sur l’institution financière de développement BIO, une nouvelle étude vient de paraître afin de faire le point sur les réformes entreprises au sein de cette institution financière et d’évaluer son impact dans les domaines du climat et de l’agriculture. A quelques mois du renouvellement de son contrat de gestion, l’étude, son résumé et les policy briefs qui l’accompagnent visent à (ré-)ouvrir le débat.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: fr Andere Übersetzungen: nl
Mediathek | 10. Mai 2022
Accès à une alimentation de qualité Belgien
Kalender - Ereignisse | 28. April 2022
Rechte der Landwirte Accès à une alimentation de qualité Soziale Sicherheit für Lebensmittel Belgien
Kalender - Ereignisse | 28. April 2022
rnährungssouveränität und Agrarökologie Belgien
Medienspiegel | 27. April 2022
Landzugang rnährungssouveränität und Agrarökologie Belgien
Medienspiegel | 27. April 2022
Landzugang rnährungssouveränität und Agrarökologie Belgien
Kalender - Ereignisse | 25. April 2022
Accès à une alimentation de qualité Belgien
Kalender - Ereignisse | 24. April 2022
Casework Entreprises et droits humains Belgien
Pressemitteilungen | 15. April 2022
rnährungssouveränität und Agrarökologie Casework Belgien